As amigas e os amigos de Vilaverde!

Lilia
Vito
Evaristo
Anselmo
Carola
Lucas